FEDAC Pont Major

Publicacions

dissabte, 22 de gener de 2022

I3- TEMPESTA DE NOMS

 Ha vingut una tempesta de vent i ha fet volar tots els noms dels nens i nenes de la classe. Cadascú ha buscat el seu i seguidament les lletres que conté. 

D'aquesta manera treballem el reconeixement del nom propi, les lletres que té el meu nom i l'ordre de les lletres per tal de poder-lo confegir bé i que posi realment el nom correctament.